מידע נוסף

כל הקטעים והשיחות בספר זכו לקריינות מפי קוראים שאומנם אינם קריינים מקצועיים, אך קריאתם נשמעת ישראלית, טבעית וקולחת.

 

לפני קריאת הקטעים נדרשנו להכריע בהכרעות לשוניות לא פשוטות, ואלה אחדות מהכרעותינו: לרוב הקפדנו על קריאה תקנית. למשל: כללי אותיות השימוש נשמרו בדרך כלל, ולכן קראנו למשל – "לְכָל הילדים" בכ' רפה. שמות פרטיים ושמות מקומות יוצאים מכלל זה, למשל "*בְּפָּרִיז" בפ' דגושה.

 

לא הקפדנו על קריאה תקנית בהטעמת המילים. ההטעמה היא של דובר ישראלי ממוצע היום, ולכן קראנו למשל – ארבע במלעיל ולא במלרע. השיקול העיקרי שהנחה אותנו כאן, כמו גם בשמירה על התקן בספרים עצמם, היה הניסיון לדבוק בהחלטות האקדמיה ללשון העברית מחד גיסא והמחויבות להוראת עברית עכשווית תקשורתית שתסייע לתלמיד ולא תגחיך אותו מאידך גיסא.

 

אנחנו רוצות להודות לקריינים: אלי בנימין, עדי וולק, עידו וולק וליהי קרסילובסקי-פרודובסקי על השקעתם, גמישותם והרוח הטובה שהביאו איתם למיזם.

 

וכמובן, תודה מקרב לב לתוקה, בעל אולפן ההקלטות, שעבד במקצועיות מעוררת הערכה, ובאותה מידה גם בנעימות שתרמה רבות לנוחות העבודה המשותפת.

 

האזנה נעימה,

גוני ועטרת

ליצירת קשר

גוני טישלר goni@mail.huji.ac.il

עטרת ירדן-ברק ateret.yarden@gmail.com

©

כל הזכויות שמורות להוצאת מאגנס

אין לשכפל, להעתיק, לצלם, להקליט, לתרגם, לאחסן במאגר מידע, להעביר, לשדר או לקלוט בכל דרך או בכל אמצעי אלקטרוני, אופטי, מכני או אחר כל חלק שהוא מהחומר שבאתר זה. שימוש מסחרי מכל סוג אסור בהחלט אלא ברשות מפורשת בכתב מהמו”ל.