ברוכים הבאים לאתר
קבצי השמע ״בראש ובראשונה״

האתר נמצא בהרצה לתקופת ניסיון. בשלב ההרצה ניתן יהיה להשתמש חינם בקובצי השמע. עם תום תקופת ההרצה תהיה הוצאת אקדמון רשאית להפסיק את השימוש החינמי ולהציע למשתמשים לרכוש את המוצר בתשלום.

 

בלחיצה על לחצן "המשך" את/ה מאשר/ת תנאי שימוש אלה.

©

כל הזכויות שמורות להוצאת מאגנס

אין לשכפל, להעתיק, לצלם, להקליט, לתרגם, לאחסן במאגר מידע, להעביר, לשדר או לקלוט בכל דרך או בכל אמצעי אלקטרוני, אופטי, מכני או אחר כל חלק שהוא מהחומר שבאתר זה. שימוש מסחרי מכל סוג אסור בהחלט אלא ברשות מפורשת בכתב מהמו”ל.