ברוכים הבאים לאתר
קבצי השמע ״בראש ובראשונה״

קובצי השמע שהיו זמינים כאן כגרסה ניסיונית חינמית עברו לכתובת חדשה בגרסה חדשה, השימוש בהם מעתה כרוך בתשלום

The audio files that were displayed here in their free trial version are now available in a new version and under a new address. Their use is no longer free of charge.

©

כל הזכויות שמורות להוצאת מאגנס

אין לשכפל, להעתיק, לצלם, להקליט, לתרגם, לאחסן במאגר מידע, להעביר, לשדר או לקלוט בכל דרך או בכל אמצעי אלקטרוני, אופטי, מכני או אחר כל חלק שהוא מהחומר שבאתר זה. שימוש מסחרי מכל סוג אסור בהחלט אלא ברשות מפורשת בכתב מהמו”ל.